Splošni pogoji poslovanja

Politika varovanja osebnih podatkov Postojnska jama d.d.

Zahvaljujemo se vam za obisk naših spletnih strani. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov.

Pravilnik varovanja osebnih podatkov vam je na voljo na sledeči povezavi: Politika varovanja osebnih podatkov Hotel Cerkno d.o.o.

Cerkno, 1. november 2022

Postojnska jama d.d.
direktor enote Jože Oplotnik

Splošni pogoji poslovanja (SPP) - hotel

Postojnska jama d.d. enota Hotel Cerkno., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno, oddaja sobe in apartmaje na SC Cerkno v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja:

 • I. Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme avansno plačilo oz. pisno naročilo stranke. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (SPP). V vse cene na ceniku je vključen davek na dodano vrednost (DDV).
 • II. Avansno plačilo je nepovratno, razen v primeru »zelene zime«. Hotel priporoča in nudi vsem strankam, da sklenejo zavarovanje aranžmaja za primer odpovedi zaradi poškodbe ali bolezni. Razliko med avansnim plačilom in celotnim aranžmajem stranka poravna najkasneje na dan odhoda, razen če ni bilo predhodno drugače dogovorjeno. V primeru vračila avansa, Hotel Cerkno zaračuna stroške plačilnega prometa, in sicer 1 € za vračila v države EU ter 5 € za vračila v ostale države.
 • III. V kolikor avansa ne nakažete pravočasno, se rezervacija upošteva kot storno. 
 • IV. Namestitev v sobe oz. apartmaje je po 14. uri na dan prihoda, sobe oz. apartmaje je potrebno zapustiti do 10. ure na dan odhoda, v nasprotnem primeru ima hotel pravico zaračunati dodatni dan.
 • V. V primeru predčasnega odhoda, gostom zaračunamo 50% dnevne cene preostalih rezerviranih dni. 
 • VI. Pogoji za preklic rezervacije sob v hotelu Cerkno za individualne goste:1. Če naj bi čas bivanja trajal do 3 dni je treba rezervacijo odpovedati vsaj 3 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 80 % celotnega zneska aranžmaja.2. Če naj bi čas bivanja trajal več kot 3 dni je treba rezervacijo odpovedati vsaj 7 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 80 % celotnega zneska aranžmaja. 
 • VII. Pogoji za preklic rezervacije apartmajev na SC Cerkno za individualne goste:Rezervacijo apartmajev je potrebno odpovedati vsaj 21 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 100 % celotnega zneska najema.
 • VIII. Hotel ne prevzema nobene odgovornosti za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, razen če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani hotela. Priporočamo, da stranka shrani svoje dragocenosti in pomembne dokumente v hotelskem sefu na recepciji. Prav tako hotel ne prevzema nobene odgovornosti za  vozilo, parkirano na hotelskem parkirišču in tudi ne za stvari, shranjene v ali na vozilu. 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V SEZONI 2022-2023

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 • Vozovnice lahko kupite z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta,…) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Activa, …) na blagajnah ob spodnji postaji 6-sedežnice Počivalo, spodnji postaji 4-sedežnice Brdo in na recepciji Hotela Cerkno.
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez oziroma na poziv pooblaščene osebe.
 • Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja posameznih naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
 • Sistem kontrole smučarskih vozovnic se na smučiščih v upravljanju podjetja Hotel Cerkno d.o.o. - Smučarski center Cerkno izvaja pod video nadzorom, na kar kupce smučarskih vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah smučišča in na prodajnih mestih smučišča. Z nakupom smučarske vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.
 • Z izvajanjem video nadzora kontrole smučarskih vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne smučarske vozovnice na podlagi serijske številke posamezne smučarske vozovnice, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP ( Zakona o varnosti osebnih podatkov) GDPR (Splošno uredbo EU o varstvu podatkov).

 

Obiskovalcem, ki Smučarskega Centra Cerkno ne poznajo priporočamo, da:

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču,
 • se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic
 • da si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča
 • da se na smučišče odpravijo primerno opremljeni

 

POVRAČILO KUPNINE

 • V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino samo za večdnevno vozovnico in to na podlagi zdravniškega potrdila. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba ne povrne denarja  za večdnevno vozovnico v primeru bolezni.
 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali okvare žičnice ne obratujejo več kot dva dni, vam povrnemo neizkoriščen del kupnine od nakupa večdnevnih vozovnic.
 • Kupnine se ne vrača spremljevalcem poškodovanega smučarja, ki so skupaj s ponesrečenim predčasno zapustili smučišče.
 • V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice s sliko pred 15. januarjem, družba prizna 50% popust, ki ga kupec lahko uveljavi pri nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Pri uporabi vozovnice po 15. januarju, družba ne prizna popusta.
 • Kupljenih  urnih in dnevnih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

ZLORABA VOZOVNICE

 • Vozovnice so neprenosljive, razen  prenosnih sezonskih vozovnic in prenosne dnevne vozovnice za starše.
 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe. Vozovnica se odvzame na podlagi  potrdila o odvzemu vozovnice.
 • Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja Postojnska jama d.d. Vozovnica se odvzame brez potrdila.
 • Uporabniki vozovnic s starostnimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…)
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan plačati smučarsko vozovnico po rednem ceniku smučarskih vozovnic za tekočo sezono.
 • Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške.
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

 

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice, ki so bile kupljene bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, pa imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (30.04 + 3 leta možnost podaljšanja veljavnosti ob doplačilu).

 

VOZOVNICE PODALJŠAMO SAMO OB DOPLAČILU 8,00 EUR – ne glede na izdano smučarsko vozovnico. VOZOVNIC S STAREJŠIM DATUMOM NE MENJAMO.

 • Večdnevne (od 2- do 7-dnevne) vozovnice, paketne vozovnice, sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika, razen vozovnic za šolske skupine, ki bivajo v šoli v naravi.
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestit ob plačilu stroškov zamenjave  v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.
 • Otroci od vključno 5 let starosti in mlajši v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico.
 • Otroci od vključno 5 let starosti in mlajši prejmejo smučarsko vozovnico za 1€ (+ kavcija za čip 5€), če so v  spremstvu najmanj ene odrasle osebe ter uporabljajo naprave skupaj z njo.
 • Otroke, od vključno 6 leta starosti in starejše se na vseh žičniških napravah in progah obravnava kot odrasle osebe.
 • Za seniorje ( moške in ženske)  starejše od 60 let, otroke od 6 do 15,99 let, mladino od 16 do 25,99 let, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.
 • Sezonska vozovnica PONEDELJEK – PETEK je enotna za vse starostne kategorije in velja od ponedeljka do petka. Ne velja v času praznikov, božično-novoletnih praznikov  oz. delovnih dni od 26.-30.12.2022 in v času slovenskih zimskih počitnic. Od 05.03. 2023 dalje velja vse dni v tednu.
 • Vozovnice iz predprodaje PAKETI  so neprenosljive in veljajo katerikoli dan v sezoni 2022/23. 
 • Jutranja vozovnica velja od 9:00 do 13:00, popoldanska od 12:00 do 16:00.

Nakup Družinske vozovnice je mogoč samo ob predložitvi dokazila, da gre za člane iste družine (kopije osebnih dokumentov ipd..) in sicer za starše in njihove otroke od 6 do 25,99 leta starosti. Brez predložitve dokazila nakup vozovnice ni mogoč.

 • Vozovnica GRIČ omogoča enkratni dostop s 6-sedežnico Počivalo ali 4- sedežnico Brdo in neomejeno smuko na 2-sedežnici GRIČ.
 • Hotel Cerkno d.o.o. lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.
 • Prenosna vozovnica starši velja za starše otrok do 5,99 leta starosti, ki ne smučajo in se zadržujejo v smučarskem vrtcu. Oba otrokova starša lahko to vozovnico koristita izmenično (eden pazi na otroka, drugi smuča). Za razliko od ostalih vozovnic je le-ta prenosna.

 

VARNOST OBRATOVANJA, POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUČIŠČIH IN ŽIČNICAH

 • Postojnska jama d.d. vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom oz. predhodnim dogovorom z upravljavcem smučišča. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračuna 500,00 EUR + DDV na oglas. Čiščenje letakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja. Račun se izstavi pravni osebi ali fizični osebi za katero je bil oglas nameščen.
 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanje varnosti prevozov. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 250,00 EUR  ali zadržati smučarsko opremo.
 • Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na  smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

 

SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRATOVANJE ŽIČNIC

 • V smučarski sezoni  lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudba ni razlog za znižanje cen vozovnic!

 

PREVOZ OTROK IN DOMAČIH ŽIVALI

 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.
 • Na sedežnicah pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba.

 

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo.
 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje smučanja na smučišču, brez povračila kupnine – skupini se odvzame smučarske vozovnice.
 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.
 • Obiskovalcem smučišča Smučarski center Cerkno priporočamo, da imajo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in izkaznico prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe na smučišču je morebitni prevoz z reševalnim vozilom do bolnišnice, ki ga lahko opravi le pooblaščen zdravstveni zavod,  brezplačen, samo za zavarovance z obveznim in prostovoljnim zavarovanjem, ki se lahko izkažejo z obema dokumentoma.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

 

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

 • Parkiranje oziroma uporaba prostorov je brezplačna – vozniki so dolžni upoštevati  navodila redarjev.
 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih.
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

 

SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI, TEKMOVANJA

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 7 dni vnaprej le-to priglasiti na upravni enoti Idrija, oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi v Hotelu Cerkno ali pri vodji smučarskega centra Cerkno v restavraciji Alpska perla.
 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.
 • Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve.
 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop  katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. 
 • Smučarsko šolo na smučišču SC Cerkno lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole. Vsi tisti subjekti, ki tega nimajo, bodo odstranjeni s smučišča, ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in prijavljeni ustreznim inšpekcijam.

 

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.
 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti s signalno vrvico, trakom oziroma  mrežo.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče ob nevarnih delih le-tega.
 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in izven označenih terenov.
 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba družbe ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza.
 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna v višini  250,00 EUR + DDV.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.
 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.
 • Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji.
 • V času med 16.00 in 08.00 uro naslednjega dne so vse smučarske površine zaprte zaradi urejanja smučišč (vlečne vrvi teptalcev križajo smučarske proge) in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in površine zaprte, obiskovalci smučarskega centra uporabljajo smučarske proge (za hojo, smuko itd.) na lastno odgovornost, uporaba le-teh je prepovedana in življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih.
 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja Smučarskega centra Cerkno. 

 

Z nakupom vozovnice prevzema smučar prodajne pogoje v celoti.

Cerkno,  November  2022                                                                                                                                                 

Postojnska jama d.d.

Direktor enote Jože Oplotnik

 

 

Datum prihoda ...

Datum odhoda ...