Pravila nagradne igre Naj nagrade na Naj smučišču

1. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let oz. mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let in ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg  8, 5282 Cerkno ter njihovi ožji družinski člani.

 

2. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 14.12.2013 do 21.3.2014, na različnih lokacijah na smučišču in v Hotelu Cerkno, oddali kupon za sodelovanje v nagradni igri. Navesti bodo morali ime, priimek, naslov, e-mail naslov in starost. Vsak posameznik lahko odda več glasovnic.

V nagradni igri lahko posamezniki sodelujejo tudi na Facebook strani SC Cerkno, kjer odgovorijo na nagradno vprašanje.

 

3. Potek nagradne igre

Izmed vseh prejetih kuponov in vseh pravilnih odgovorov bomo 22.3.2014 izžrebali nagrade iz seznama nagrad.

 

4. Nagrade

1. sezonska smučarska karta

2. 7-dnevni  najem apartmaja na slovenski ali hrvaški obali

3. otroška sezonska smučarska karta

4. 4-dnevni najem apartmaja na SC v poletni sezoni

5 vikend paket (polpenzion) za 1 osebo v zimski sezoni 2014/2015

6. 7-dnevna smučarska karta za sezono 2014/2015

7. 5-dnevna smučarska karta za sezono 2014/2015

8. letna karta za tenis

9. letna karta za bazen

10. 3-devni najem apartmaja v poletju 2014

11. vikend paket (polpenzion) za 1 osebo v poletju 2014

13. kosila, dnevne smučarske karte

 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova, ki ga bodo navedli ob sodelovanju v nagradni igri. Obveščeni v roku 14 dni po prejemu obvestila organizatorju nagradne igre prostovoljno posreduje potrebne osebne podatke.

V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. Nagrado v tem primeru prejme naslednji izžrebani. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo.

 

6. Plačilo dohodnine

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade.

Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2014.

 

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Posredovani podatki izžrebane osebe predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

 

8. Uporaba posredovanih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo in sicer izključno za tržnokomunikacijske namene podjetja Hotel cerkno d.o.o.

 

9. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo tudi s potrditvijo.

V primeru, da prejme nagrado oseba, mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico zastopati to mladoletno osebo.

Posamezen udeleženec lahko dobi le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrajenec nagrado po predhodnem dogovoru z organizatorjem lahko prenese na drugo osebo.

Rezultate nagradne igre 22.03.2014 ugotovi 3-članska komisija, ki zapiše zapisnik, katerega edini izvod je shranjen pri organizatorju. Rezultati so dokončni, pravna pot je izključena.

Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

 

Komisija nagradne igre ima naslednje pristojnosti:

·         nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,

·         ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

Prepoved kakršnihkoli zlorab

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

 

10. Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani www.hotel-cerkno.si in www.ski-cerkno.com.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja. Telefon: 05 374 34 00.

Organizator: Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.

Seniorski paket, kolesarski paket, ribiški paket, polpenzion že za 28,05 € na dan, najem apartmaja... Preverite ugodne ponudbe za obisk navdihujoče Cerkljanske!

E-novice

Prijavite se na elektronske novice in sprejemajte nove ponudbe na email.


Vpišite email:


SMUČARSKI CENTER CERKNO
Najboljše slovensko smučišče 2011/12
Pridružite se nam na Facebook-u!

Obiščite našo SC Cerkno Facebook stran, kjer boste spremljali novosti, akcije in pregledovali zabavne vsebine.

Vprašajte nas

Kontakt

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
5282 Cerkno - Slovenija

T: + 386 5 37 43 400,
F: + 386 5 37 43 433

E: info@hotel-cerkno.si