Pogoji prodaje smučarskih vozovnic v sezoni 2014/2015

 1. Vozovnice so v prodaji  na blagajnah: spodnja postaja  6-sedežnice Počivalo, spodnja  postaja 4-sedežnice Brdo in v Recepciji Hotela Cerkno. Plačilo je  v gotovini, s kreditnimi karticami in s čeki (samo NKBM in NLB) občanov.
 2. Sezonska vozovnica PONEDELJEK – PETEK je enotna za vse starostne kategorije in velja od ponedeljka do petka. Ne velja v času praznikov, božično-novoletnih praznikov  oz. delovnih dni od 27.-31.12 .2014  in v času  slovenskih  zimskih počitnic. Od 4.3. 2015 dalje velja vse dni v tednu.
 3. Vozovnice iz predprodaje PAKETI  so neprenosljive in veljajo katerikoli dan v sezoni 2014/15 in 2015/16.  Imetniki imajo na dan smučanja 30 % popust pri uporabi bazena  in savn v Hotelu Cerkno do 17.00. ure. Za savne so  potrebne predhodne najave.  Paketne vozovnice, kupljene v predprodaji, vključujejo: 3 dnevni  paket en obisk, 5 dnevni paket dva obiska in 7 dnevni paket  tri  gratis obiske bazena Cerkno.
 4. Kupci sezonskih vozovnic v zadnjih treh sezonah so upravičeni do 10 brezplačnih obiskov, kupci sezonske vozovnice za prihajajočo sezono pa  do 5 brezplačnih obiskov bazena Cerkno. Vsi kupci sezonskih vozovnic za sezono 2013/14 prejmejo ob nakupu sezonske vozovnice za sezono 2014-15 dodaten 40% popust.
 5. Delničarji CERTE, zaposleni v družbah ETA Cerkno, TIK Kobarid, Hotel Cerkno ter  redno zaposleni v omenjenih družbah preko agencij za zaposlovanje, so  upravičeni pri  nakupu  v predprodaji do dveh 3, 5 ali 7 dnevnih paketov zase in za svoje otroke ali sezonske vozovnice zase in za svoje otroke (šoloobvezne oz. redne študente) in 5 dnevnih vozovnic po izbiri. Za mladino le ob predložitvi  veljavnega potrdila o vpisu v redni študij v Sloveniji.
 6. Član sindikata ETA Cerkno lahko kupi  en 3, 5 ali 7- dnevni PAKET zase in za svoje otroke ali sezonsko zase in za svoje otroke in maksimalno 5 dnevnih vozovnic. Lahko se kupi paket oz. sezonsko za odrasle in dnevne vozovnice za otroke. Ne more pa član sindikata kupiti dveh enakih tipov kart (sezonska odrasli + paket odrasli…)
 7. Mladinske vozovince lahko kupijo osebe od letnika rojstva 1988 do letnika rojstva 1999.
 8. Vozovnic se ne sme prepogibati ali  luknjati. Potrebno  jih je odstraniti od izvorov toplote in magnetnih polj.
 9. Smučarska vozovnica je osebni dokument, je neprenosljiva in se ob zlorabi odvzame, kršitelja pa prijavi policiji. Ni je mogoče vrniti in zahtevati vračilo kupnine. V primeru izgube se smučarske vozovnice ne nadomešča in ne vrača denarja, razen v naslednjih primerih: a) Izjema 1: za vsako izgubljeno večdnevno vozovnico se lahko izda kopija le-te, vendar samo pod pogojem, da je bilo ob izdaji vozovnice na njej navedeno ime kupca!! Ko izdamo kopijo vozovnice, se ta izpiše pod enako številko,  vendar z drugačno kodo kot zamenjana vozovnica, obenem pa je izgubljena vozovnica preklicana in s tem  neuporabna.  Za menjavo vozovnice se stranki računa  administrativne stroške.b) Izjema2:  izgubljene dnevne vozovnice pri skupinah otrok. V tem primeru  se izda  nadomestna vozovnica, ob plačilu administrativnih stroškov, ne  glede na to, da je to samo enodnevna vozovnica
 10. Vozovnice iz predprodaje iz sezone 2013/2014 veljajo tudi v sezoni 2014/2015. Teh vozovnic pred uporabo ni potrebno menjati na blagajnah. Vozovnice z veljavnostjo za  sezone 2010/11, 11/12  in  12/13  lahko smučarji zamenjajo z doplačilom na blagajnah smučarskega centra po veljavnem ceniku ( odrasli 8,00€, mladina 7,00€, otroci 6,00€).Enako velja za kupce paketnih vozovnic iz sezone 12/13, za katere pa je potrebno doplačati vse preostale dneve naenkrat na recepciji hotela, tako pridobljene vozovnice pa veljajo celo tekočo sezono.
 11. RFID vozovnic ni potrebno vstavljati v čitalec, ker dovoljujejo brezstični  prehod skozi terminale. Na zahtevo osebja Smučarskega Centra Cerkno mora smučar pokazati vozovnico in se z ustreznim dokumentom identificirati.
 12. Urne vozovnice smučar lahko uporablja samo na dan nakupa ne glede na to, da je na vozovnici naveden datum 30.04.2015.
 13. Poslabšanje vremena, slabe vremenske razmere oziroma prekinitev obratovanja zaradi razlogov, ki jih navaja  zakon o varnosti na smučiščih, zapora prog, prekinitev ali zastoj posameznih naprav  niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanja veljavnosti vozovnice.
 14. Kupec vozovnice je na vseh žičniških napravah SC Cerkno zavarovan za primer telesne poškodbe in poškodovanja  ter  uničenja osebne opreme, če le-te nastanejo po krivdi upravljavca.
 15. SC Cerkno ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s telesnimi poškodbami ali poškodbami osebnih stvari na smučišču, vsak smučar uporablja smučišče na lastno odgovornost. Prav tako ne odgovarja za prevoz stvari na prošnjo naročnika. Vsako odtujeno stvar je treba takoj prijaviti vodji SC Cerkno ali policiji, vsako poškodbo pa reševalni službi, ki ima sedež ob zgornji postaji 4-sedežnice BRDO in ob spodnji postaji iste naprave, ki  je prek radijske ali telefonske zveze dostopna v vsakem trenutku.
 16. Obiskovalcem priporočamo, da se pred obiskom smučišč in nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih, snežnih in  obratovalnih razmerah na smučiščih (spletna kamera www.ski-cerkno.com, informativne table na vstopnih postajah).
 17. V primeru, da zaradi poslabšanja vremena, pomanjkanje snega ali okvare žičniških naprav SC Cerkno ne obratuje  dva ali več dni, gostom za vnaprej kupljene  večdnevne vozovnice priznamo nadomestilo v obliki vozovnic za neizkoriščene dneve.
 18. V času med 16.00 in 08.00 uro naslednjega dne so vse smučarske površine zaprte zaradi urejanja smučišč (vlečne vrvi teptalcev križajo smučarske proge) in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in površine zaprte, obiskovalci smučarskega centra uporabljajo smučarske proge (za hojo, smuko itd.) na lastno odgovornost, uporaba le-teh je prepovedana in življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih.
 19. V času obratovanja je na smučarskih progah prepovedano sankanje, hoja ter vodenje psov.
 20. Vožnja z motornimi sanmi po urejenih smučarskih površinah je prepovedana, izjema so službene sani.
 21. V skladu z zakonom ( ZVSmuč, Ur.list RS 3/2006, 17/2008) mora vsak izvajalec organiziranega poučevanja smučanja   ali deskanja pridobiti soglasje upravljavca, ter izpolniti pogoje, ki so navedeni v 16. členu zakona.       
 22. Parkiranje vozil je možno  na spodnjih postajah 4-sedežnice BRDO, 6-sedežnice POČIVALO in  na parkirišču Tuškov Grič, od koder je organiziran  brezplačen prevoz s kombiji do spodnjih postaj. Parkiranje je dovoljeno tudi  pri stari restavraciji  na vrhu SC Cerkno. Parkiranje je brezplačno, za poškodbe na vozilih ne odgovarjamo.
 23. Jutranja vozovnica velja od 9:00 do 13:00, popoldanska  od 12:00 do 16:00.
 24. Otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši) prejmejo dnevno  oz. sezonsko vozovnico brezplačno ob plačilu administrativnih stroškov (20€ - sezonska vozovnica), če se na žičniški napravi vozijo v naročju oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok brez smučarske vozovnice ni zavarovan na žičniški napravi za primer odgovornosti upravljavca smučišča; otroci do 6 let (rojeni l. 2009, oz. mlajši), ki smučajo samostojno in, ki smučajo v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico
 25. Vozovnica SNEŽNI PARK omogoča enkratni  dostop s 6 sed. Počivalo ali 4 sed. Brdo in neomejeno smuko na vlečnici DOLINA.
 26. Vozovnica GRIČ (odrasli in otroci) omogoča enkratni dostop s 6 sed. Počivalo ali 4 sed. Brdo in neomejeno smuko na 2-sedežnici GRIČ.
 27. Vozovnice  MLADINA veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1988 do vključno letnika (letnik rojstva)  1999.  
 28. Ženske in moški, ki so dopolnili 60 let in starejši lahko kupijo dnevno smučarsko vozovnico za odrasle po znižani ceni 22.00 € (na to ceno vozovnice ne dajemo dodatnih popustov – AS, OKS, MK, itd.).
 29. Ženske in moški starejši od 75 let imajo brezplačno vozovnico PONEDELJEK – PETEK ob plačilu administrativnih stroškov (20€) izdaje vozovnice.
 30. Vozovnice s popustom -  za otroke, mladino, študente, seniorje/ke, imetnike kartic AS, SZS, OKS, ZUTS, IVSI, ISIA, ter organizacije, ki jim je bil odobren posebni popust -  veljajo le  ob predložitvi veljavnega dokumenta o starosti  oz. statusu.
 31. V primeru poškodbe na smučišču se kupnina ne vrača. Lastnikom večdnevnih vozovnic se v primeru poškodbe na smučišču za  neizkoriščene dneve izdajo nadomestne vozovnice za naslednjo sezono. Za dan, ko se je gost  poškodoval, se vozovnica ne vrača. Obiskovalec  mora ob zahtevi za nadomestilo  predložiti zapisnik o nesreči ter zdravniški  izvid. Poškodovani obiskovalec je upravičen do zamenjave vozovnic, kupljenih v predprodaji, brez doplačila v primeru, da tekočo sezono ne more več smučat ali deskat.
 32. Skupine, za katere so bile vnaprej izdane vozovnice, lahko   še isti dan vrnejo  neporabljene  vozovnice. Za vrnjene  vozovnice obračunamo administrativne stroške in izdamo potrdilo o vračilu, ki je podlaga za končni obračun.
 33. Imetniki sezonskih vozovnic so v primeru poškodbe na smučišču  SC Cerkno upravičeni do 50% povrnitve stroškov kupnine,  če so se poškodovali v prvih 30 dneh obratovanja smučišča.  Kupnina se jim prizna ob nakupu sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Ob zahtevi za povrnitev morajo predložiti zapisnik  o nesreči, ter zdravniški izvid.

Smučarske vozovnice veljajo  do uradnega zaključka  sezone 2014/2015, kupljene v predprodaji pa tudi v sezoni 2015/16.

DDV je vključen v ceni.

Z nakupom vozovnice prevzema smučar prodajne pogoje v celoti.

Cerkno, 1. oktober 2014                                                                                                                                                   

Hotel Cerkno d.o.o

mag. Vasilij  Sedej, direktor

Pohitite z rezervacijo, samo še par prostih apartmajev v zimski sezoni 2014 -15

E-novice

Prijavite se na elektronske novice in sprejemajte nove ponudbe na email.


Vpišite email:


SMUČARSKI CENTER CERKNO
Najboljše slovensko smučišče 2011/12
Pridružite se nam na Facebook-u!

Obiščite našo SC Cerkno Facebook stran, kjer boste spremljali novosti, akcije in pregledovali zabavne vsebine.

Vprašajte nas

Kontakt

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
5282 Cerkno - Slovenija

T: + 386 5 37 43 400,
F: + 386 5 37 43 433

E: info@hotel-cerkno.si