CIJENIK TERME CERKNO - Hotel Cerkno

Dnevna ulaznica

Cijena

Odrasli

13,00 EUR

Djeca

9,00 EUR

Seniori, mladež

10,00 EUR

Prijepodnevna (10.00 - 14.00)

Cijena

Odrasli

9,00 EUR

Djeca

8,00 EUR

Seniori, mladež

8,50 EUR

Poslijepodnevna (14.00 - 20.00)

Cijena

Odrasli

11,00 EUR

Djeca

8,50 EUR

Seniori, mladež

9,50 EUR

Ulaznica za grupe (nad 20 osoba)

Cijena

Odrasli

9,00 EUR

Djeca

8,00 EUR

Za više informacija kontaktirajte nas na info@hotel-cerkno.si

Obiteljska ulaznica

Cijena

Dnevna: 1 odrasla osoba + 1 dijete

19,00 EUR

Dnevna: 2 odrasle osobe + 1 dijete

28,00 EUR

Svako dodatno dijete

6,00 EUR

CIJENIK TERME Cerkno (Višekratne ulaznice)

10x ulaz za 1 sat odrasle, mladež, seniore

35,00 EUR

10x ulaz za 1 sat djecu

30,00 EUR

10x ulaz za odrasle

80,00 EUR

10x ulaz za djecu

60,00 EUR

10x ulaz za mladež, seniore

70,00 EUR

Mjesečna ulaznica odrasli

95,00 EUR

Mjesečna ulaznica djeca

75,00 EUR

Mjesečna ulaznica mladež, seniori

85,00 EUR

Mjesečna medicinska ulaznica (jedinstvena)

55,00 EUR

Fitness

Cijena

Dnevna ulaznica

6,00 EUR

Mjesečna ulaznica

45,00 EUR

Dnevna ulaznica fitness + bazen

15,00 EUR

Mjesečna ulaznica fitness + bazen

96,00 EUR

Ostalo

Cijena

Najam ogrtača za kupanje

10,00 EUR

Najam ručnika, plahta

3,50 EUR

Cijenik SVIJET SAUNA i SLANA SOBA - Hotel Cerkno

SVIJET SAUNA

cijena

1 sat

10,00 EUR

SVIJET SAUNA S KUPANJEM

cijena

3 sati

21,00 EUR

Dnevna

28,00 EUR

SLANA SOBA

Cijena

Odrasli terapija traje 50 min

15,00 EUR

Djeca terapija 30 min

10,00 EUR

Svako dijete do 10 godina koji pohađa terapiju u pratnji jednog roditelja. Nadoplata za odraslu osobu.

6,00 EUR

NAPOMENE:

• Pridržavamo si pravo na promijenu cijena

• Djeca: u dobi od 4. do nadopunjene 15. godine

• Mladež: od nadopunjene 15. do nadopunjene 24. godine

• Seniori: muškarci i žene starije od 60 godina

• Hotelski gosti imaju za najam ogrtača, ručnika i plahti popust, i to od -50% na redovne cijene

• Ulaznica za 10x ulaz vrijedi 3 mjesece od dana kupnje

• Mjesečna ulaznica vrijedi od datuma kupnje do datuma sljedećeg mjeseca

• Mjesečno medicinska ulaznica (uz potvrdu liječnika)

• Za sportske dane, tečajeve plivanja, organizirane vježbe vrijedi poseban cjenik

(Informacije na info@hotel-cerkno.si)

Datum dolaska ...

Datum odlaska ...