Skijanje Cjenik 2020/21

TIP KARTE

CIJENA U SEZONI U EUR

DNEVNA KARTA

odrasli

33,00 €

mladi, seniori*

28,00 €

djeca**

19,00 €

djeca do 6 godina

1,00 €

prenosna karta za obitelje

38,50 €

JUTARNJA

odrasli

29,50 €

mladi, seniori*

26,00 €

djeca**

17,00 €

POSLIJEPODNE

odrasli

27,00 €

mladi, seniori*

21,50 €

djeca**

16,00 €

2 DANA

odrasli

59,00 €

mladi, seniori*

52,00 €

djeca**

37,50 €

3 DANA

odrasli

86,50 €

mladi, seniori*

76,00 €

djeca**

54,00 €

4 DANA

odrasli

115,00 €

mladi, seniori*

99,00 €

djeca**

70,00 €

5 DANA

odrasli

133,50 €

mladi, seniori*

116,00 €

djeca**

83,00 €

6 DANA

odrasli

150,50 €

mladi, seniori*

132,50 €

djeca**

93,00 €

7 DANA

odrasli

166,00 €

mladi, seniori*

148,00 €

djeca**

103,50 €

SEZONSKE KARTE

odrasli

500,00 €

mladi, seniori*

385,00 €

djeca**

327,50 €

ponedjeljak-petak

332,00 €

prijenosna

1400,00 €

JEDNOKRATNA KARTA - SJEDEŽNICA

drasli

6,00 €

mladi, seniori*

5,00 €

djeca**

4,50 €

OBITELJSKA DNEVNA KARTA

1., 2. i 3. član obitelji

23,50 €/osobu

4. i svaki sljedeći član obitelji

17,00 €/osobu

2 SATA

odrasli

23,50 €

mladi, seniori*

19,00 €

djeca**

14,00 €

3 SATA

odrasli

27,00 €

mladi, seniori*

23,00 €

djeca**

16,00 €

4 SATA

odrasli

30,50 €

mladi*

26,00 €

djeca**

17,50 €

seniori*

18,50 €

5 SATI

odrasli

31,50 €

mladi, seniori*

27,00 €

djeca**

18,00 €

DNEVNA KARTA - GRIČ

odrasli

19,00 €

mladi, seniori*

17,00 €

djeca**

13,00 €

JUTARNJA - GRIČ

odrasli

16,00 €

mladi, seniori*

14,00 €

djeca**

11,50 €

POSLIJEPODNE - GRIČ

odrasli

15,00 €

mladi, seniori*

13,00 €

djeca**

10,00 €

3-DNEVNI PAKET

odrasli

96,00 €

mladi, seniori*

80,00 €

djeca**

56,00 €

5-DNEVNI PAKET

odrasli

153,00 €

mladi, seniori*

130,50 €

djeca**

90,50 €

7-DNEVNI PAKET

odrasli

211,00 €

mladi, seniori*

177,00 €

djeca**

122,50 €

2@RAZNO

Naknada za izgubljenu kartu

5 €

Za više informacija o korištenju ulaznica molimo da nas kontaktirate na info@hotel-cerkno.si ili na 00386 5 3743 400

Link – web shop

Datum dolaska ...

Datum odlaska ...